ΚΧ-ΤΕΑ308GR
Το KX-TEA308GR υποστηρίζει 3 εξωτερικές γραμμές και 8 εσωτερικές με δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (CLIP) σε όλα τα απλά εσωτερικά , ενώ μπορούν να συνδεθούν όλες οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές οι οποίες λειτουργούν με συμβατικές τηλεφωνικές γραμμές (ασύρματα τηλέφωνα, modem, αναγνώστες πιστωτικών καρτών, συσκευές fax, κλπ.). Εκτός από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος για εξωτερικές γραμμές με τη χρήση προαιρετικής κάρτας, διαθέτει επίσης:
• DISA με εκφώνηση μηνύματος, για απευθείας πρόσβαση σε εσωτερικό, χωρίς τη μεσολάβηση τηλεφωνήτριας.
• Αυτόματη επιλογή οικονομικότερης διόδευσης κλήσεων (ARS)
• Ισοκατανομή εισερχομένων κλήσεων, με μήνυμα (UCD).
• Σύνδεση θυροτηλεφώνων και συστημάτων ανοίγματος θύρας.
• Δυνατότητα πενταμερούς συνδιάσκεψης.
• Δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής στοιχείων των κλήσεων.
• Δυνατότητα Voice Mail με προαιρετικά κάρτα
• Αναγνώριση SMS και δρομολόγηση σε απλό εσωτερικό
• Προγραμματισμός μέσω θύρας USB και από μακρυά με ενσωματωμένο modem

Φυλλάδιο

KX-TES824GR
Το KX-TES824GR υποστηρίζει από 3 εξωτερικές γραμμές και 8 εσωτερικές έως 8 εξωτερικές γραμμές και 24 εσωτερικά με δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (CLIP) σε όλα τα απλά εσωτερικά , ενώ μπορούν να συνδεθούν όλες οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές οι οποίες λειτουργούν με συμβατικές τηλεφωνικές γραμμές (ασύρματα τηλέφωνα, modem, αναγνώστες πιστωτικών καρτών, συσκευές fax, κλπ.). Εκτός από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος για εξωτερικές γραμμές με τη χρήση προαιρετικής κάρτας, διαθέτει  επίσης:
• DISA με εκφώνηση μηνύματος, για απευθείας πρόσβαση σε εσωτερικό, χωρίς τη μεσολάβηση τηλεφωνήτριας.
• Αυτόματη επιλογή οικονομικότερης διόδευσης κλήσεων (ARS)
• Ισοκατανομή εισερχομένων κλήσεων, με μήνυμα (UCD).
• Σύνδεση θυροτηλεφώνων και συστημάτων ανοίγματος θύρας.
• Δυνατότητα πενταμερούς συνδιάσκεψης.
• Δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής στοιχείων των κλήσεων.
• Δυνατότητα Voice Mail με προαιρετικά κάρτα
• Αναγνώριση SMS και δρομολόγηση σε απλό εσωτερικό
• Προγραμματισμός μέσω θύρας USB και από μακρυά με ενσωματωμένο modem

ΦυλλάδιοΑρχή σελίδας Copyright Phone Service 2011 Developed by