ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας εγκαθιστά :

  • Τηλεφωνικά κέντρα και προγραμματίζει αυτά.
  • Fax – πολυμηχανήματα
  • Συνδέσεις  ADSL, internet γενικότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες:

  • Η μελέτη εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου στον χώρο του πελάτη και η παροχή τεχνικών συμβουλών.
  • Η εγκατάσταση-επίδειξη Fax και πολυμηχανημάτων επί υπάρχοντος ηλεκτρικού και τηλεφωνικού  δικτύου, εντός ορίων δακτυλίου.
 
     


Αρχή σελίδας Copyright Phone Service 2011 Developed by