ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το τεχνικό τμήμα εσωτερικής εξυπηρέτησης της εταιρείας μας επισκευάζει:
• Τηλεφωνικά κέντρα
• Τηλεφωνικές συσκευές *
• Ασύρματα τηλέφωνα*
• Fax*
• Τηλεφωνητές*

*Στις συσκευές αυτές αναλαμβάνουμε την επισκευή παντός τύπου και μάρκας.

Το τεχνικό τμήμα εξωτερικής εξυπηρέτησης αναλαμβάνει:
• Αποκατάσταση βλαβών σε τηλεφωνικά κέντρα επί τόπου αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
• Προγραμματισμός, αναβάθμιση software υπαρχόντων τηλεφωνικών κέντρων.
• Τροποποίηση, επέκταση υπαρχόντων εγκαταστάσεων.
• Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα τηλεφωνικά και Η/Υ.

Δωρεάν Υπηρεσίες:

• Έλεγχος συσκευών και κοστολόγηση επισκευής.Αρχή σελίδας Copyright Phone Service 2011 Developed by